El valor del pesebre.

Carta apostólica del Papa Francisco 
sobre el valor del pesebre.